Nowy FLY HACK

Nowy FLY HACK - 08.07.2013

1. Otwórz Transformice.exe
2. Wejdź do gry.
3-W grze aktywuj klawiszem  - (INSERT)
4 W grze naciśnij  klawisz  W1 komentarz:

By Transformice Cheats 2013!