[CHE] Transformice Hack - Fly, mapa hack, Rato imortal (;

Należy pobrać program Cheat Engine 6.3
http://www.cheatengine.org/downloads.php

Instrukcja:

1. Włącz Transformice, zaloguj się, wejdź do pustego pokoju.
2. Następne włącz  Cheat Engine 6.3, wybierz proces Transformice.exe.
3. Value Type - zmieniamy na > Array of byte - Scan Type na > Search for this array.
4. Odznaczamy funkcje poniżej o nazwie > Writable.

To teraz nadszedł czas na zakodowanie danej funkcji, w tej instrukcji pokażę kod na Mapa 0.

Co to mapa 0? już objaśniam działa to tylko i wyłącznie na roomach vanilla, cały czas będzie tylko domyślna mapa, bardzo dobry sposób na szybkie nabijanie serków.

5. Przechodzimy na room vanilla, np /room vanilla493
6. Teraz czas na Cheat Engine 6.3,

Kopiujemy nasz kod do HEX:

8B 50 18 B8 04 00 00 00 3B CA 0F 84

Następnie dajemy First Scan.

Teraz klikamy dwa razy na nasz kod scanu, klikacie na ten czerwony kod i zaznaczamy taka strzałkę czerwoną  poniżej w prawo.

89 ?? 1c

Poniżej w Active description, mamy nasz cały kod, klikamy na niego PPM wybieramy > change record > Value,

W oknie change value dajemy nasz kod ponownie, i potwierdzamy  OK.

89 ?? 1c

I to już wszystko, nasz hack powinien działać poprawnie jeśli zrobiliśmy tak jak powyżej.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8B 43 ?? 8B ?? ?? 8B ?? 85 ?? ?? ?? 00 00 00 ?? ?? ?? ?? 00 00 8B ?? ?? ?? 00 00 85 C0 0F 84
>
89

ou

8B 43 ?? 8B ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 00 0F 84 ?? ?? 00 00 8B 82 ?? ?? 00 00 85 C0 0F 84
>
89

ou

8B 50 ?? ?? ?? 00 00 00 ?? D2 0F 84 ?? ?? 00 00 8B ?? ?? ?? 00 00 85 D2 0F 84 ?? ?? 00 00 8B ??
>
89

part 2 do fly:
00 00 85 db 0f 84 ?? ?? 00 00 8b 9e ?? 00 00 00 89
>

00 00 85 c9 0f 84 ?? ?? 00 00 8b 9e 00 00 00 00 89

Mapa 0
8B 50 18 B8 04 00 00 00 3B CA 0F 84
>
89 ?? 1c

Rato imortal
66 0F D6 8D ?? FC FF FF 8D ?? ?? ?? 00 00 8D ?? ?? FC FF FF E8 ?? ?? ?? ?? F3 0F 7E 85 38 FC FF FF
>
66 0F 10

By Transformice Cheats 2013!